Graniczna From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Graniczna
  • 10
  • in an apartment
  • Poles operations, underground activity, housing
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement
  • Gdy Stanisław Sierpiński wraca do Warszawy z partyzantki, zamieszkuje w mieszkaniu przy ul. Granicznej 10. Przez to mieszkanie przewijają się członkowie NSZtu, GL, AL, PPRu.

  • 3