Górczewska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Górczewska
  • other
  • Poles operations, housing, help
  • long-lasting help, housing assistence
  • Parterowy dom Eugeniusza Grzybowskiego, członka AK, u którego zamieszkali Aron i Rachela Kryształ po wyjściu z getta zimą 1943 r. W kuchni, pod kredensem wykopana była ziemianka. W niej się ukrywali. W czasie powstania w getcie przebywał tam przez kilka dni ich syn, Mieczysław Kryształ, w oczekiwaniu na nowe dokumenty.