Gęsia From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Gęsia
  • 7
  • ill, physicians, medical, study/teaching/learning
  • Dwa budynki obok siebie. Szkoła pielęgniarska przeniesiona z Mariańskiej, po likwidacji małego getta i szpital przeniesiony z Leszna. Na IV piętrze były mieszkania personelu.