Gdańska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Żoliborz
  • Gdańska
  • 2
  • in an apartment
  • housing, help
  • Mieszkanie Januszewskiego, dziennikarza, działacza komunistycznego. Mieszkał w nim z matka i żoną Marią. Przez kilka dni mieszkała tam również jego znajoma, Saba Aleksander z córką Różą (Krystyna Nowak).