Furmańska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Stare Miasto
  • Furmańska
  • 19
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising
  • Poles operations, housing
  • Mieszkanie Heleny Kazimierskiej i jej syna Ryszarda.