Freta From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Stare Miasto
  • Freta
  • Klasztor szarytek i zakład dla dzieci
  • work
  • monastery/church, work
  • Znajdowały w nim zatrudnienie i schronienie ukrywające się Żydówki przysłane przez siostrę Bernardę. Praca była jednak bardzo ciężka, posiłki niewystarczające /zakonnice jadały lepiej - służba i dzieci z sierocińca przy klasztorze gorzej/, pomieszczenia nieopalane. Halinie A. pożałowano zimowego ubrania i w jedynej wytartej sukience pracowała w zimnie w listopadzie 1943.

  • str. 100