Franciszkańska niedaleko Freta From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Stare Miasto
  • Franciszkańska niedaleko Freta
  • other
  • in the Ghetto, deportation
  • Sklep zegarmistrzowski na terenie getta.