Franciszkańska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Franciszkańska
  • 22
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • hideout
  • dustmen's bunker

  • 68,69,95