Farma pod Warszawą From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information, suburban Warsaw
  • Farma pod Warszawą
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • other help, long-lasting help, individual help , outside of Warsaw, with Aryan documents
  • Chaya Wyszyński zostaje wysłana przez Władysława Salę na farmę, której właścicielami są ludzie zaangażowani w grupę pomocy Władysława Sali.