Falenica/Miedzeszyn From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw
 • Falenica/Miedzeszyn
 • getto
 • on surface
 • in the Ghetto
 • Germans operations, housing, help, work, private/everyday life
 • atmosphere , children, commerce, contacts with other Jews , help from Jews, material help , outside of Warsaw, work, with Aryan documents
 • Danuta Dąbrowska, jej matka i ciotka przenoszą się z getta warszawskiego do getta w Falenicy.

 • Str. 1