Fałata From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mokotów
  • Fałata
  • 6
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie Zofii Franio ps. Doktor