Street: Foksal City: From Warsaw Spółdzielnia Spożywcza dla Polaków Pracujących w Niemieckich Urzędach na Foksal 19, gdzie pracowała i mieszkał w jed...

  • House number: 19

Street: Fort Bema City: From Warsaw Z biura firmy Kraftwagen-Gesellschaft Wera Baksztańska wykrada regularnie Marschbefehle, czyli rozkazy wyjazdu, któr...

  • House number: Kraftwagen - Gesellschaft

Street: Foksal City: From Warsaw Mieszkanie pani Chlebińskiej, przyjaciółki Janiny Wolman, w którym udzielała jej córce lekcji francuskiego Alina Prą...

  • House number: 17