Dzielna From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Dzielna
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • children, aid
  • Mieszkanie rodziny krawca na ul. Dzielnej.

  • 559