Dworzec Główny From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Dworzec Główny
  • deportation
  • private/everyday life
  • children, Gestapo/gendarmerie, with Aryan documents
  • Jesienią 1942r. Christine Stamper z kenkartą na nazwisko Zofia Łabądź przyjeżdża pociągiem z Krakowa do Warszawy. Na dworcu Christine widzi mnóstwo niemieckich żołnierzy i gestapowców, przeciska się przez nich niezaczepiana.