Daniłowiczowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Daniłowiczowska
  • więzienie
  • Germans operations
  • Gestapo/gendarmerie
  • Z Pawiaka Chana Gorodecka została przewieziona do więzienia na Daniłowiczowską.

  • 23