Street: Dobra City: From Warsaw Mieszkanie pani Jarmużyńskiej, które wynajęli Hanna I Tadeusz Kern. Zamieszkała z nimi Mari Kisenhof (Jadwiga Brodow...

  • House number: 64