Czackiego From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Czackiego
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, underground activity, help
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , individual help , acquaintances
  • Chana z dziećmi przedziera się przez kanał wysokości 80cm. Idą na kolanach, brodząc w szlamie i szambie. Przewodniczka gubi się w kanałach, ale szczęśliwie odnajduje właściwy kierunek i około południa wychodzą przez właz na ulicy Czackiego. Wśród kilku innych osób czeka na nich Drozdowicz.

  • 82