Chłodna róg Żelaznej From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Chłodna róg Żelaznej
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • communication
  • przejście z małego do dużego getta

  • 59,60