Chłodna From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Chłodna
  • 20
  • in an apartment
  • in the ghetto
  • housing
  • Tu mieszkali, w początkowym okresie getta, Janina i Zdzisław Bukietowie.