Bracka From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Bracka
  • pensjonat
  • in an apartment
  • housing
  • housing assistence
  • Pensjonat, który prowadziła Zofia Babińska. Ukrywała się w nim, przez pewien czas, Alina Prądzyńska, z domu Wolman.