Bochnia Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Bochnia
  • private/everyday life
  • children, outside of Warsaw
  • Sophie Billys przyjeżdża się do swojej siostry, Teofili w Bochni. Zostawia córeczkę u swoich gospodarzy w Warszawie.