Anielinek Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Anielinek
  • other
  • housing
  • housing assistence , outside of Warsaw
  • Wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Jakubów. Alexander Wargon ukrywa się tu przez miesiąc wiosną 1943 r. w leśniczówce Stanisława Cholewińskiego.