Al. Jerozolimskie From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Ochota
  • Al. Jerozolimskie
  • in an apartment
  • help
  • Jewish underground movement , housing assistence
  • Mieszkanie pani Chwat, gdzie przez trzy tygodnie mieszkali Dawid i Henryk (Henryk Lewandowski) Garfinkielowie.