Given name: Pola Family name: [nieznane]

  • NO
  • Female
  • Pola
  • [nieznane]
  • From Warsaw
  • Polish
  • Polka, która wyprowadziła z getta Mariana Kusznera. Prawdopodobnie współpracowała z AK, zajmowała się wyprowadzaniem ludzi z getta.

  • deportation
  • Poles operations, help
  • individual help , one-off help