Given name: Stach Family name: [Nieznane]

 • NO
 • Male
 • Stach
 • [Nieznane]
 • Yes
 • From Warsaw
 • Polish
 • Nieślubny syn Marii i Stanisława Korenberga, przyrodni brat Haliny Mayzel. Pomógł Halinie i jej córce Aleksandrze po ich wyjściu z getta, zamieszkały u niego. Pod koniec wojny pojechał po Aleksandrę, gdy dostał wiadomość od umierającej Haliny. Po wojnie również opiekował się Aleksandrą.

 • deportation
 • Poles operations, housing, help
 • long-lasting help, individual help , housing assistence , acquaintances
 • Być może miał na nazwisko Piechociński - Aleksandra Mayzel dostała akt urodzenia po jego [?] zmarłym dziecku, Teresie Piechocińskiej.