Given name: Nieznane Family name: [Niemiec]

  • YES
  • Male
  • [Niemiec]
  • From Warsaw
  • German
  • Właściciel sklepu stolarskiego, gdzie pracował Borys Kuszner. Ostrzegł go, że ma być blokada i zabiorą dzieci, więc Marian, syn Borysa, został wyprowadzony z getta.

  • deportation
  • private life / daily life
  • deportation