Given name: Efraim Family name: Wajcel

  • NO
  • Male
  • Efraim
  • Wajcel
  • From Warsaw
  • Jewish
  • W styczniu 1940 roku ukradł węgiel przy rozładunku w punkcie dystrybucyjnym NSV na ul. Moniuszki. Osadzony w więzieniu na Daniłowiczowskiej 7, skazany na 4 miesiące więzienia.

  • before Ghetto
  • economic