Given name: Jankiel Family name: Trupański

  • YES
  • Male
  • Jankiel
  • Trupański
  • Taught music in the Bund Volkschule at Krochmalna Street No. 36.

  • Intelligentsia
  • The children loved him.

  • Czapska, Maria Gwiazda dawida. Dzieje jednej rodziny (Star of Dawid. A Story of a Family)