Given name: Tedeusz Family name: Śliwczyński

 • NO
 • Male
 • Tedeusz
 • Śliwczyński
 • 1892-00-00
 • Yes
 • From Warsaw
 • Chałubińskiego 11/7
 • Polish
 • in an apartment
 • Pochodził z Mławy, gdzie pracował jako naczelnik Kasy Skarbowej w Mławie. Przed wojną przeniósł się z synem Jerzym Piotrem do Warszawy. Zaczął pracę w Grodzkiej Izbie Skarbowej jako kierownik działu. Jego syn pracował w kancelarii Komisarza Sądowego IX rewiru Sądu Grodzkiego na Lesznie. Pomagał synowi w wyprowadzaniu z getta Żydów, głównie pochodzących z Mławy. Syn spotykał się z nimi w gmachu sądu, dostarczał fałszywe kenkarty i metryki. Po stronie aryjskiej opiekowali się nimi obaj. Z tej pomocy skorzystali m.in. jego szkolni koledzy z mławskiego gimnazjum im. S. Wyspiańskiego: Bieżuńska, Jakub Kleniec z żoną i córką Rutą, Józef Makowski z żoną i córką, Celina Czech, Ella Perkel. Od połowy 1942 r. w mieszkaniu Śliwczyńskich ukrywała się Ella Perkel.
  Tadeusz Śliwczyński zmarł w 1949 r.

 • Ghetto Uprising, in the Ghetto, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, contacts with other Jews , The Righteous Medal , long-lasting help, housing assistence , acquaintances