Given name: Zbigniew Family name: Ściwiarski

  • NO
  • Male
  • Zbigniew
  • Ściwiarski
  • From Warsaw
  • Pracownik (lekarz?) szpitala PCK na Boernerowie. Wziął udział w wyprawie po powstańców żydowskich znajdujących się w piwnicy na ul. Promyka.

  • help
  • other help
  • Relacja Stanisława Świtala w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 283-286