Given name: Rachel Family name: Sztajn

  • YES
  • Male
  • Rachel
  • Sztajn
  • 1942,I akcja
  • W-wa
  • Przez długie lata kierowała działalnością związaną z opieką nad dziećmi w Centralnej Polsce. Politycznie, wraz ze swoim mężem była aktywna w ruchu syjonistycznym i w partii Poalej Syjon. Była radną w w-skiej radzie miejskiej i działała w dziale związanym z socjalną pomocą.. Była również aktywna w ruchu kobiecym w kierownictwie kobiecych związków. W getcie była już stara i chora i nie była w stanie aktywnie pracować w ciężkich warunkach getta. Przez pewien czas prowadziła patronat nad powstającymi w getcie w-skim szkołami w języku polskim. Kiedy wybuchła pierwsza akcja postanowiła żywcem nie wchodzić do wagonów śmierci. Kiedy w czasie którejś blokady złapano ją i prowadzono na Umszlagplac przed wejściem do wagonu połknęła cjanek.

  • activists
  • str.100,144,197