Given name: Łajb Family name: Szor

  • YES
  • Male
  • Łajb
  • Szor
  • Lejb Szur
  • Warszawa, getto
  • Przed wojną był robotnikiem w drukarni, później wydawcą/ wydawnictwo Tamar w Winie/. W getcie w-skim zbierał książki, szczególnie żydowskie z opuszczonych czy zniszczonych bibliotek oraz od prywatnych właścicieli. Kupował również książki od ulicznych sprzedawców. Jego celem było ratowanie jak największej ilości żydowskich książek, by po wojnie mogły stanowić zalążek nowych bibliotek

  • press
  • Współpracował z B. Berman dostarczając książki do bibliotek dziecięcych w getcie.

  • 137