Given name: Józef Family name: Szenkman-Szeryński (21)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) YES
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) Male
 • (1) Józef , (2) Józef Andrzej , (3) Józef Andrzej , (4) Józef , (5) Józef Andrzej , (6) Józef , (7) Józef , (8) Józef Andrzej , (9) Józef , (11) Józef , (12) Józef , (15) Józef , (20) Józef , (21) Józef
 • (1) Szenkman-Szeryński , (2) Szeryński , (3) Szeryński , (4) Szeryński , (5) Szeryński vel Szenkman , (6) Szeryński , (7) Szeryński , (8) Szeryński , (9) Szeryński , (10) Szeryński , (11) Szeryński , (12) Szeryński , (13) Szeryński , (14) Szeryński , (15) Szeryński , (16) Szerinski , (17) Szeryński , (18) Szeryński , (19) Szeryński , (20) Szeryński-Szynkman , (21) Szeryński
 • (3, 6) Szenkman, (8) oryg. nazwisko - Szynkman, (16) Szeryński
 • (2) 1943-01-23, (9) 1943-01-24, (21) 1943-01-24
 • (1) 21-01-1943, (3, 18) January 1943, (8, 15) styczeń 1943
 • (1, 2, 8, 9, 15, 18, 21) Warszawa
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) No information
 • (1)

  Pierwszy komendant policji żydowskiej w getcie w-skim. Przed wojną komisarz polskiej policji w stopniu pułkownika. Został aresztowany przez Niemców za krycie futra.

  (2)

  Tak naprawdę Szynkman. Żyd z pochodzenia. Były wyższy funkcjonariusz Policji Państwowej. Po I wojnie światowej - najpierw był w Rosji potem w niewoli w Niemczech- odszedł od wiary żydowskiej i zmienił nazwisko. 10 lat przed II wojną inspektor przydzeilony do Komendy Glównej Policji Państwowej,do1936 kierownik I-go Działu, później zastępca komendanta wojewódzkiego w Lublinie. Tam zastała go wojna, podczas wojny był aresztowany, miał być rozstrzelany w końcu zwolniony wraz z żoną i 16 letnią córką do Warszawy . Tu pracuje jako urzędnik w biurze transportowym.Ma 48 lat w 1940, średni wzrost, silna budowa, regularne rysy twarzy. 1.05.1942 został nadkierownikiem Służb Pożądkowych, tego samego dnia został aresztowany i przeją po nim stanowisko Lejkin. Trzy miesiące przebywał na Pawiaku został zwolniony w zamian za co Służby musiały wziąć udział w wysiedleniu. W sierpniu tym samym roku został ranny podczas zamachu na swoje życie. Popełnił samobójstwo.

  (3)

  The Superintendent of the Jewish Police (Order Service) in the ghetto, a neophyte, a well-known briber; refused to shoot the Jews.

  (4)

  We wrześniu 40r. pracował w biurze ekspedycyjnym (200zł pensji), ale czuł się tam niepewnie i bał się, że jego aryjskość zostanie zakwestionowana, dlatego zgodził się na propozycję Czerniakowa tworzenia S.P. (9-10-40). Umiejętnie wprowadzał do policji swoich ludzi, na tym tle dochodziło do "walki kompetencji" między Szer. a radcami. Chronił swoich zaufanych funkcjonariuszy, którzy prowadzili dla niego nielegalne interesy (Trumper). ordynarnie odzywał się do podwładnych, urządzał straszne wrzaski (Iop2, Ring I,100,str 6) Zam. Dzika 25. Był uprawniony do nienoszenia opaski -- listopad 41r. (Iun2, Ring II, 139, s. 31)

  (5)

  Before the war he was an inspector of the Polish Police. The Superintendent of the Jewish police (Order Service). During the transport of a group of Jews to the place of medical examination, he disparaged Jewish police for doing it too slowly. Word for word: 'Faster, urge these swine'. He refused when the Germans ordered the Jewish police to execute Jews from the prison at Gesia Street on 17 November 1941 (finally, a Polish Police platoon shot them).

  (6)

  chief of the JP (Jewish Police)

  (7)

  the Superintendent of the Jewish Police (Order Service), he got treatment at doctor Zadziewicz's office at Leszno Street No. 64

  (8)

  Żyd chrzczony, do wybuchu wojny nspektor w Komendzie Głównej Policji Państwowej. W maju 1942 aresztowany za ukrywanie futer przeznaczonych do rekwizycji. Wypuszczony (prawdopodobnie) na krótko przed rozpoczęciem akcji likwidacyjnej. 25.08.42 Izrael Kanał próbuje wykonać wyrok śmierci, raniąc Szeryńskiego. W styczniu 1943 Szeryński popełnia samobójstwo.

  (9)

  szef Służby Porządkowej w getcie, siedział kika miesięcy na Pawiaku za przemycenie futra na aryjską stronę, postrzelony przez bojowca w sierpniu 42
  popełnił samobójstwo 24.01.43
  H.Makower: Widziałem go na Umschlagu jak siedział na rikszy, uderzał pejczem po butach i miał przy tym tak znudzoną minę jakby wywożenie Żydów na stracenie było nudnym codziennym obowiązkiem policyjnym... Z biegiem czasu ten człowiek wypuszczony z Pawiaka przez Niemców celowo dla przeprowadzenia wysiedlenia stawał się coraz bardziej doskonałym i posłusznym ich narzędziem... Nie spotykał się z żadnym oporem wśród swoich podkomendnych... był zimny, dał się oszukiwać przez Niemców, ale uważał- przynajmniej tak mówił do ostatniej chwili - że miał rację pomagając Niemcom... na pierwszy ogień w czasie wysiedlenia poszły ochronki , gdyż i tak te dzieci wojny by nie przżyły- mówił Sz.

  (10)

  the Superintendent of the Jewish police (Order Service), bids farewell to Schoenbach, colonel

  (11)

  Colonel. Before the war he was the superintendent of the [Polish] police in Lublin. Chief Order Service (Jewish police) commissioner in the Warsaw ghetto from December 1940.

  (12)

  kierownik SP, płk. Przed I akcją osadzony na Pawiaku pod zarzutem przechowywania futer u oficera policji polskiej, zwolniony prawdopodobnie dzięki Brandtowi pierwszego dnia akcji, mianowany pełnomocnikiem wysiedleńczym. Mieszkał w bloku policyjnym na Nowolipki 10

  (13)

  a colonel of the Polish Police, a convert, an anti-Semite, organises the Jewish police (Order Service), detached from Jewish life, he reported to the Germans what was going on in the ghetto twice a week

  (14)

  oficer przedwojennej policji, w lipcu 42 na czele Służby Porządkowej. W czasie akcji oddawania Niemcom futer przemycił jedno za mury. Został za to aresztowany i osadzony na Pawiaku. Groziła mu kara śmierci. Darowano mu ją pod warunkiem, że pokieruje akcją wysiedlania latem 42

  (15)

  Komendant SP. Dobrze koordynował pracę wszystkich działów, referatów, rejonów i pultonów SP. Posiadał umiejętność urzędowania. oraz umiejętność kierowania podwładnymi. Gruntownie i szybko załatwiał każdą sprawę. Miał ambicję, by porządki w SP stały wyżej niż w Gminie. Jego konikiem były "postawa wojskowa". Otoczony tłumem dworaków. Nie rozumiał społeczeństwa żydowskiego.
  Przez cały okres getta mieszkał z żoną i 16-letnią córką jako sublokator w jednym pokoju, choć łatwo mógł zdobyć całe mieszkanie dla siebie. Wynagrodzenie od 750 zł, potem ok. 1000 zł,
  Uwięziony w związku ze sprawą futer 1 maja 42r.(na Pawiaku), zwolniony w niedzielę 26 lipca 42r. Powrócił na swe stanowisko (jako Nadkierownik). Pozostał kierownikiem po selekcji wrześniowej. Popełnił samóbójstwo po akcji styczniowej.

  (16)

  He was the Superintendent of the Jewish Police (Order Service).
  Izrael Kanal, underground Akiba member' wounds him by a shot twice in a unsuccessful assassination

  (17)

  wounded in a Jewish Fighting Organization (ZOB) action

  (18)

  the superintendent of the Jewish police (Order Service), he committed suicide in January 1943

  (19)

  attempt on his life - Izrael Kanal

  (20)

  The Superintendent of the Jewish police (Order Service) in the Warsaw ghetto.

  (21)

  Real name: Szenkman. He was the head of the organisational department of the Polish Police headquarters. Later, he became the deputy of the chief police officer in Lublin, he was converted, changed his name and became an anti-Semite. He joined the Camp of National Unity (Ozon), but even this didn't prevent him from losing his job after the outbreak of the war. During the German occupation he was imprisoned for several months and he fell into financial problems. Thanks to the help of his friends, especially the Czapinski family, he got to the hideout. In this period, he becomes closer with Lubliner, whom he knew earlier, from Mala Ziemianska. It was Lubliner who proposed him to Czerniakow as the Superintendent of the Order Service. There was an attempt on his life in September 1942. He committed suicide by swallowing cyanide.

 • (2)

  Przjaciel autora.

  (5)

  April, May, July 1941

  (9)

  H.Makower: nigdy nie darzyłem go sympatią, ale uważałem, że jest inteligentny i oczytany, rzecz b.rzadka u zawodowego policjanta

  (12)

  fragmenty drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego" str 73

  (14)

  człowiek tawrdy , mocny, posiadał grzmiący głos i zachowanie wodza.Robił wrażenie kondotiera. Niepozbawioy uroku osobistego

  (17)

  the Superintendent of the Jewish police (Order Service), a former officer of the Polish Police

 • (3)

  Notes from the Warsaw Ghetto: the 'journal' of Emanuel Ringelblum; Emanuel Ringelblum’s work was edited and translated into English by Jacob Sloan, and published in New York by McGraw-Hill Book Company, cop. 1958 under the title Notes from the Warsaw Ghetto: the 'Journal' of Emanuel Ringelblum

  (4)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  (5)

  Documents from the State Archive of New Records regarding the Warsaw Ghetto

  (7)

  Zadziewicz, Maria relacja 301-2225 (testimony 301-2225)

  (11)

  Berg, Mary Dziennik z getta warszawskiego (Warsaw Ghetto Diary)

  (12)

  Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  (15)

  N, N

  (19)

  Judkowski, Noemi 'A requiem for two families', translated by Leon Komar

  (21)

  Adler, Stanislaw

 • (1) 282, (2) , str.51, 52, 65, 100 cz.2 str.2-8, 16, 18, 33, 50, 81, (3) [253,333,336], (4) 502, s. 3, 30, 51-52, 100,str 6,, (5) [s., 644-647,, 651,, AAN-27,, s.18,, AAN-28,, s.67], (6) s.70, (8) Str. 4 – 12, (9) 31,63,77,146,150,151,152, (10) 25/2, (11) [s.44], (12) [4,9,10], (13) 50,113, (14) 254,330,331, (15) [s., 24-25,, 41-52,, 76,, 83,, 87,88,, 130,, 196,, 209], (16) 92, 224, (17) 40,112, (18) 96,140, (19) [58], (20) 216