Given name: Tadeusz Family name: Szeląg

 • NO
 • Male
 • Tadeusz
 • Szeląg
 • ps. "Łeda"
 • From Warsaw
 • no information
 • Polish
 • Członek Batalionów Chłopskich. Utrzymywał kontakty z Lubelsko-Zamojskim Komitetem Niesienia Pomocy Żydom na terenie Warszawy, który kierował do niego swoich ludzi.

 • Poles operations, help
 • other help, Polish underground movement , outside of Warsaw