Given name: Jan Family name: Skrzeczyński

  • YES
  • Male
  • Jan
  • Skrzeczyński
  • Skrzerzyński
  • Podczas wojny zam. przy ul. Kazimierza Wielkiego 5/23 w Warszawie, prowadzi jednocześnie sklep opałowy przy ul. Twardej 58.
    Prowadzi przestępczą działalność - pod pozorem pomocy Żydom, okrada ich i wystawia później na śmierć. Wybiera tylko osoby zamożne. Wraz ze wspólnikiem Antkiem Szymczakiem i Bolkiem Cwylem stopniowo okrada wychodzących z getta, szantażuje - nasyłając na ukrywających się kolejne osoby, wreszcie policję lub niemieckich żołnierzy. W ten sposób pozbywa się niewygodnych świadków. Jeśli to nie skutkuje - sam doprowadza lub namawia innych do morderstwa (np. przez podpalenie, zastrzelenie). Prawdopodobnie doprowadził do śmierci Ignacego Troksa.

  • Poles, criminality
  • 1-10