Given name: Roża Family name: Simchowicz (4)

 • (1, 2, 3, 4) YES
 • (1, 2, 3, 4) Female
 • (1) Roża , (2) Rozalia , (3) Roza , (4) Róża
 • (1) Simchowicz , (2) Simchowicz , (3) Simchowicz , (4) Simchowicz.
 • (2) Róża
 • (2) 1941
 • (1) Warszawa,getto, (2, 4) Warszawa
 • (1, 2, 3, 4) No information
 • (1)

  Dr. W getcie pracowała w oddziale pomocy dzieciom ulicy przy Centosie.Pedagog i psycholog. pochodziła ze znanej, bogatej żydowskiej rodziny z Rosji. Jej bratem by hebrjski pisarz i historyk dr I.L.Szimchoni/?/. W młodości skończyła uiwersytet i znany instytut pedagogiczny im. Jean Jaque Rouseau w Genewie. Specjalizowała się w pedagogice i psychologii. Była autorem wielu prac naukowych . Od wczesnej młodości związana z problemami, językiem i kulturą żydowską i problemami związanymi z żydowskim dzieckiem. W 1921r. została wykładowcą w żydowskim seminarium nauczycielskim w Wilnie. Pracowała jako inspektor w centralnej żydowskiej organizacji szkolnictwa CISZO i współredagowała jej pedgogiczny miesięcznik ,,Nowa Szkoła". Działała w IWO w Wilnie. 1937r. wygłosiła refrat na międzynarodowym kongresie pedagogicznym w Paryżu o żydowskich problemach wychowawczych. W getcie pracowała z najbiedniejszymi dziećmi. Pracowała w oddziale dzieci ulicy powstałym przy Centosie. Zajmowała się przydzielaniem dzieci z ulicy do centowskich domów opieki.. W Centosie kierowała również referatem pracy kulturalnej w jidysz/ była w kierownictwie Centralnego Komitetu Imprez dla dzieci, odpowiedzialna za imprezy w jęz. żydowskim/. Zajmowała się organizowaniem imprez kulturalnych dla dzieci , z udziałem dzieci mówiących w jidysz i w języku polskim. Wraz z B. Berman brała udział w akcji popularyzowania wśród dzieci książki żydowskiej.Była też związana z pracą podziemną IKORu. Zaraziła się od dzieci tyfusem i po ciężkich cierpieniach umarła.

  (2)

  Psychologist, educationalist in Jewish schools, she died in the ghetto

  (3)

  she worked with children in the Centos (Central Organization for Orphan Care), she became infected with typhus fever, she died

  (4)

  Child psychologist and educator. For some time she lived and studied in London. Before the war she participated in international pedagogic conventions as a representative of the Jewish educational system in Poland. She was the speaker of the underground cultural organisation. In the ghetto she took care of children. She was an employee of the Centos (the Central Organisation for Orphan Care). She died from typhus at the end of the fall of 1941.

  • (1) Intelligentsia, pedagogues
  • (2, 3) activists
  • (4) Intelligentsia
 • (1) 118-119,130,139, (2) 28, 264, (3) 64, (4) .str.254-260