Given name: L.K. Family name: Siewicka

 • NO
 • Female
 • L.K.
 • Siewicka
 • 1942-00-00
 • From Warsaw
 • Działaczka konspiracji, pośredniczyła w spotkaniu dr Bermana i Janiny Wąsowiczowej w sprawie współpracy tej ostatniej z Rada Pomocy Żydom.

 • Poles operations, underground activity, help
 • Polish underground movement
 • Relacja Janiny Raabe-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 96