Given name: Józef Family name: Sęk - Małewski

 • NO
 • Male
 • Józef
 • Sęk - Małewski
 • Sęk-Małecki
 • From Warsaw
 • nn
 • Polish
 • higher
 • Pułkownik AL. Przyjaciel Feliska Cywińskiego, który załatwiał fałszywe kenkarty dla Urszuli Rubinstein i Heleny Kenner.

 • administrative, Poles operations, help
 • other help, Polish underground movement , individual help , one-off help, material help
 • W relacji Cywińskiego w książce "Ten jest ojczyzny mojej" nazwisko brzmi: Sęk-Małecki.

 • Relacja Feliksa Cywińskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 309-312