Given name: Unknown Family name: Schreiber

  • YES
  • Male
  • Schreiber
  • a captain of the Polish Police

  • Poles, Polish blue police
  • Czerniakow, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 274