Given name: rodzina Family name: Rundsztajn

  • NO
  • Male
  • rodzina
  • Rundsztajn
  • No data
  • Jewish
  • W czasie okupacji opiekował się rodziną mecenasa Rundsztajna Stanisław Chmielewski.

  • Ghetto Uprising, deportation
  • Poles operations, help
  • other help, housing assistence