Given name: Michał Family name: Rojzenfeld

  • YES
  • Male
  • Michał
  • Rojzenfeld
  • Psycholog. W gettcie w-skim współpracował z Centosem. Był członkiem Komendantury Żydowskiej Organizacji Bojowej., jako przedstawiciel Polskiej Partii Robotniczej w getcie. Brał udział w powstaniu w getcie a następnie w partyzantce. Zginął w walce z okupantem, nie daleko W-wy.

  • Intelligentsia
  • 152,153,243,