Given name: Helena Family name: Rogalska

Urodziła się na Lotwie, w 1915 roku przyjechała z matką do Warszawy. Miała brata, starszego o 6 lat i siostrę. Ukońc...

  • From home: Edwarda Sławeńczyńska
  • Variant names: Helena Majewska