Given name: Nieznane Family name: prof. Mateuszczyk

  • NO
  • Male
  • prof. Mateuszczyk
  • From Warsaw
  • Polish
  • Członek grupy "Bystrego". Brał udział w kwietniu 1943 r. w przenoszeniu kanałami broni do getta, a w drugą stronę w wyprowadzeniu ludzi.

  • Poles operations, underground activity, help
  • other help, help from other organisation
  • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 254-255