Given name: Unknown Family name: Popławski

  • YES
  • Male
  • Popławski
  • a priest (probably in the Blessed Virgin Mary Church)

  • Poles
  • Czerniaków, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (Adam Czerniakow’s Warsaw Ghetto Diary)

  • 202