Given name: [doktor] Family name: Polusiek [?]

 • NO
 • Male
 • [doktor]
 • Polusiek [?]
 • Yes
 • From Warsaw
 • Jewish
 • higher
 • Przyjaciel Adama Miednicy. Ukrywał się z jego żoną i dziećmi u Stefana Lasockiego. Miał żonę Polkę, Marysię, która czasem przynosiła im jedzenie.

 • Ghetto Uprising, deportation
 • housing, help
 • contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , housing assistence , acquaintances
 • Być może chodzi o dr Leona Polisiuka.