Given name: Stanisław Family name: Podwiński

  • YES
  • Male
  • Stanisław
  • Podwiński
  • one of the deputies of Julian Kulski, chairman of the Municipal Board during the occupation.

  • Poles
  • Czerniakow, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 199; 261