Given name: Nieznane [matka profesora Leona Plockera] Family name: Plocker

 • NO
 • Female
 • Nieznane [matka profesora Leona Plockera]
 • Plocker
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Wilcza
 • Jewish
 • in an apartment
 • other danger
 • Stanisław Chmielewski umieszcza matkę profesora Leona Plockera u Wali, gdzie ukrywa się także Alina Lewinson z córkami, Zosią i Janiną. Wala w lipcu 1944 trafia do szpitala, jest chora, umiera. Ukrywające się kobiety zostają w zamkniętym na kłódkę mieszkaniu.

 • Poles operations, housing, help, private/everyday life
 • atmosphere , hosts, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence , acquaintances