Given name: Kasia Family name: Pieterska

  • NO
  • Female
  • Kasia
  • Pieterska
  • From Warsaw
  • Łączniczka. Działaczka PPR w Kole Lekarzy. Współpracownica Stanisława Sierpińskiego. Zginęła w Oświęcimiu.

  • underground activity
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , acquaintances
  • 34