Given name: niemiecki oficer Family name: nn

  • NO
  • Male
  • niemiecki oficer
  • nn
  • From Warsaw
  • no information
  • German
  • Oficer, który przyszedł do Williama Czarnego, ojca Dorothy Adams (Danusi Czarny), oznajmił mu, że jego przedsiębiorstwo został zarekwirowane. Uderzył go i złamał mu rękę.

  • in the Ghetto