Given name: żydowski policjant Family name: nieznane

  • YES
  • Male
  • żydowski policjant
  • nieznane
  • No data
  • Jewish
  • Opłacony przez Henryka Lewenfisza, wyciągnął jego córkę Wandę z kolumny dzieci idącej do transportu.

  • children, Jewish police, selection